suomi | english

Kylvetään tulevaisuutta!

500 ihmistä kylvää viljapellon, he panevat yhdessä tulevaisuuden idut maahan. Jokainen rohkenee yhdistää taivaan ja maan, koska tulemme syömään mitä me kylvämme.

Tämä yksinkertainen idea on lähtökohta. Se toteutuu kolmella tasolla:

1. Aktiivisissa osallistujissa

Jokainen osallistuja kylvää. Jokainen ottaa vastuun kylvöstään. Jokainen kokee elämyksen: Tässä on maa ja siemenet - minä kylvän - siemenet ovat maassa. Jokainen rohkenee tehdä jotakin tärkeää itse. Kylvön teko on arkkityyppinen. Se on symboli ja samalla todellinen. Kokemus koskettaa ja avaa sielun, kylväminen luo yhteyden maahan. Ihminen ja maa tapaavat toisensa. Kylvös kasvaa. Jokainen osallistuja voi tarkkailla laihon kasvua kuukausien aikana. Vilja korjataan, leipänä sen voi syödä. Jokainen osallistuja syö, mitä on kylvänyt.

2. Yksittäisellä tilalla

Tilalle tulevaisuuden kylvö on tilajuhla. Tilan sosiaalinen ympäristö aktivoituu. Kaikki tekevät yhdessä. Tuottaja murtaa eristyneisyytensä. Pienellä lohkolla hän luopuu tietoisesti asiantuntijuudestaan. Hän tekee toukotyöt yhdessä kuluttajien kanssa. Osallistuva kuluttaja astuu esiin tuntemattomuudesta. Tämän kerran hän luopuu valinnanvapaudestaan, yhdeksi vuodeksi hän sitoutuu aidosti oman alueensa maatilaan. Siemen yhdistää molemmat. Se tulee biodynaamisesta jalostuksesta. Se on kulttuuriarvo parhaassa merkityksessään.

3. Yhteiskunnalle

Tulevaisuuden kylvö puuttuu tietoisesti ajankohtaiseen yhteiskunnallis-poliittiseen keskusteluun. Se on elintarvikeomavaraisuuden ilmentymä, geenitekniikkaa vastaan. Aivan konkreettisesti Sveitsissä 5-vuotisen maatalous-geenitekniikan lykkäysjakson aikana on tarkoitus ottaa keskustelu positiivisesti haltuun. Jokaisessa kylvöjuhlassa julkisuuden henkilön on tarkoitus pitää informatiivinen ja innostava luento aiheen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Ydinviesti: SEIS GMO! Me kylvämme jotakin parempaa!

Kylvöjuhlasta voidaan tiedottaa. Eri tiedotusvälineet voivat etu- tai jälkikäteen kertoa tapahtumasta kiinnostavalla kuva- ja tekstiaineistolla.

 


avenirsem