Notice: Undefined variable: lang in /home/gzpk/avenirsem.ch/redaxo/include/generated/templates/24.template on line 3
svensk | english

Så framtiden!

Så framtiden! är en manifestation för fria val av livsmedel gentemot GMO-tekniken i lantbruket. Genom att bjuda in människor som får vara med om att så en del av en åker gör vi en positiv aktion mot GMO. Vi tar på detta sätt tillbaka odlingsinitiativet till odlaren och konsumenten. Idén till Så framtiden! kommer från Schweiz och fler och fler länder ansluter sig, som t ex Tyskland, Luxenburg, England, Finland, Norge och Sverige.

Så framtiden! går till så att en biodynamisk eller ekologisk lantbrukare bjuder in allmänheten att vara med i sådden på en del av gårdens mark. Under trevliga former får gästerna lära sig hur det går till när man sår och alla deltagarna får varsin keps fylld med sädeskorn. Sedan sår man tillsammans och avslutar med att alla får skriva sina namn på en stor fälttavla som sätts ut bredvid sådden. De som har varit med är sedan välkomna att besöka jordbruket under säsongen och se hur säden utvecklas.

Till varje Så framtiden! bjuds en offentlig person in för att hålla i en informativ och engagerad debatt med anknytning till agro-gentekniken i det samhälleliga perspektivet. Media bjuds också in för att öka spridningen av budskapet.
För den som är med och sår blir detta en symbolisk handling där det blir tydligt att vi kan äta det vi odlar. Det väcker kanske tanken att det faktiskt är möjligt att odla sin egen mark och att vi har fritt att välja vad vi vill äta och vad vi vill avstå från.


För lantbrukaren blir sådden tillsammans med inbjudna gäster en riktig högtid. Han eller hon får möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sitt engagemang för miljön och maten. Det brukar också vara roligt att få träffa konsumenter, de som faktiskt köper och äter det man odlar.
För samhället blir Så framtiden! ett sätt att minska avståndet mellan stad och landsbygd liksom mellan konsument och producent. Aktionen ger också en tydlig signal att vi människor inte går med på att det manipuleras med våra livsmedel och att vi vill ha tillbaka makten över maten.

 

Stoppa GMO! Vi sår något bättre!


avenirsem